Veel gestelde vragen

Telefoonaanbieder

Vraag: Kan er gewoon worden overgestapt naar een andere telefoonaanbieder?
Antwoord: Cliënten zijn daarin uiteraard vrij, maar het wisselen van telefoonaanbieder kan wel effect hebben op de werking van het alarmapparaat. Ter voorkoming van problemen adviseren wij u vooraf contact met ons op te nemen. Zo kunnen wij u kosteloos en vrijblijvend van informatie voorzien.

Vraag: Werkt het Basisalarm met GSM-unit of het Welzijn thuisalarm gewoon als er een storing is bij de GSM provider?Antwoord: Nee, als er een storing is bij de GSM provider werkt de sim in het alarmapparaat niet en kan er geen alarm worden gemaakt.

Stroomstoring

Vraag: Werkt een alarmapparaat nog als de stroom is uitgevallen?
Antwoord: In het alarmapparaat is een noodstroom voorziening ingebouwd zodat het nog 8 uur kan functioneren. Het Basisalarm zonder GSM module heeft echter wel een functionerende telefoonlijn of modem nodig. Als de stroom uitvalt, valt de telefoonlijn of het internet weg en kan het alarmapparaat dus niet meer functioneren. Het Welzijn thuisalarm en het Basisalarm met GSM module functioneren nog wel 8 uur op de accu.

Vraag: Hoe weet mijn vader of moeder dat er een stroomstoring is en of die weer verholpen is?
Antwoord: Bij het Basisalarm en het Welzijn thuisalarm vertelt een vrouwenstem dat er een stroomstoring is en zij vertelt ook weer dat de stroomstoring is opgelost. Dit is bijvoorbeeld ook handig als de stekker van het alarmapparaat per ongeluk uit het stopcontact wordt gehaald of gestoten.

Vraag: Kunnen de stekkers gewoon uit het alarmapparaat worden getrokken als mijn vader of moeder bijvoorbeeld met vakantie gaat of gaat verhuizen?
Antwoord: Nee, als het Basisalarm en het Welzijn thuisalarm geen stroom krijgen, maakt het alarmapparaat na enige tijd contact met de alarmcentrale. Het alarmapparaat brengt dan een spreek/luisterverbinding tot stand zodat de alarmcentralist bij uw vader of moeder kan navragen wat er aan de hand is. Als er geen contact gemaakt kan worden (ook niet via de telefoon) worden de hulpverleners ingeschakeld. Laat het ons daarom weten als de stekkers uit het stopcontact worden gehaald.
 

De alarmzender

Vraag: Werkt de alarmzender alleen in huis of ook in de tuin?
Antwoord: Het bereik van de alarmzender van het Basisalarm is ongeveer 50 en van het Welzijn thuisalarm ongeveer 30 meter gerekend vanaf het alarmapparaat. Dit is meestal voldoende voor gebruik in en om de woning.

Vraag: Ik ben mijn alarmzender kwijt, kunt u zien waar deze is?
Antwoord: Nadat de alarmzender van het Basisalarm 4 dagen buiten bereik is van het alarmapparaat krijgen wij hiervan een melding. Als u de alarmzender langer dan 4 dagen kwijt bent kunt u ons bellen en vragen of wij even kunnen kijken. Als wij geen melding hebben gehad betekent dit dat uw alarmzender binnen ongeveer 30 meter van uw alarmapparaat moet zijn. Waar precies kunnen wij niet zien. Bij het Welzijn thuisalarm kunnen wij direct zien of uw polshorloge nog binnen 30 meter van het alarmapparaat is.
 

Controle van de goede werking

Vraag: Mijn familielid heeft het alarmapparaat al jaren. Wordt er wel eens gecontroleerd of het nog wel goed werkt?
Antwoord: Jazeker! Ons Basisalarm controleert zichzelf wekelijks en geeft aan of er afwijkingen worden geconstateerd. Ook als de zender in de batterij minder wordt geeft deze dat zelf aan ons door. Wij controleren deze meldingen en nemen zo nodig contact met uw familielid op. Het Welzijn thuisalarm staat in constante verbinding met onze computer. Als daarmee iets aan de hand is krijgen wij direct een melding.

Vraag: Ik zie op de telefoonrekening van mijn vader of moeder dat er onbekende nummers zijn gebeld. Heeft dat met het alarm te maken?
Antwoord: Zoals hierboven aangegeven controleert het Basisalarm zichzelf elke week. Daarvoor maakt het zelf contact met de meldkamer van de alarmcentrale. Die nummers ziet u op de telefoonrekening en zijn herkenbaar aan netnummer 088.
 

Spreek/luisterverbinding

Vraag: Wat gebeurt er als mijn vader of moeder alarm maakt en niet kan vertellen wat er aan de hand is?
Antwoord: Dat is geen probleem. De alarmcentralist zal dan contact met uw vader of moeder opnemen via hun huistelefoon om te controleren of zij niet per ongeluk hun alarm hebben ingedrukt. Als zij de telefoon niet kunnen opnemen of niets kunnen zeggen schakelt de alarmcentralist de hulpverleners in. Dus ook als zij geen contact met de alarmcentralist hebben gehad sturen ze hulp!

Sleutels bijbestellen

U hebt een foto van de sleutelkaart  nodig om sleutels bij te kunnen bestellen. U moet eerst een foto maken, dan kunt u de sleutels bestellen via: www.verkoopinnederland.nl
Klik op het plaatje voor “extra sleutel Phoniro”, upload de foto van uw sleutelkaart, selecteer het aantal sleutels dat u extra wilt en klik op bestellen. 

Hoe zeg ik op?

Als u het abonnement wilt opzeggen kunt u dit aan ons doorgeven per telefoon, e-mail of brief. Wij kunnen dit dan aantekenen in ons systeem, maar wij kunnen het abonnement pas echt stopzetten zodra wij het alarmapparaat, de bijbehorende stekkers en de alarmzender hebben ontvangen. Dan weten we immers pas zeker dat er echt geen gebruik meer gemaakt hoeft te maken van ons alarm en wij niemand per ongeluk te vroeg afsluiten van hulp.