Samenwerken

Wij zoeken graag de samenwerking met thuiszorgorganisaties en woningbouwverenigingen. Wij leveren daarbij altijd maatwerk. Zo kunt u zich richten op het verlenen van zorg en regelen wij de rest. Zo houden wij bijvoorbeeld de technische ontwikkelingen van het telefonie netwerk nauwlettend in de gaten. Onze diensten zijn zowel extramuraal als intramuraal.  

Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor u doen:

  • alle administratieve handelingen verzorgen van aanvraag tot incasso

  • overkopen van al uitgezette personenalarmeringsapparatuur

  • alleen verzorgen van onderhoud en aansluiten op alarmcentrale

  • verzorgen van voorlichting aan cliënten

  • investeren in veilige Phoniro toegangsoplossingen voor de thuiszorg

  • verstrekken van managementrapportages

  • verkoop van apparatuur inclusief onderhoudscontract bij projecten

Bel ons gerust om te overleggen wat we voor u kunnen betekenen op 035-6239900 en vraag naar Dirk Schouten van der Velden.