RSVO & zorgverzekeraars

Veel cliënten overwegen personenalarmering na een (bijna) val. Omdat het voor hen belangrijk is om snel hulp in te kunnen schakelen adviseren wij hen de vergoeding van de zorgverzekeraar niet leidend te laten zijn in hun beslissing.

Vergoeding vragen

Hoe gaat dat nu in zijn werk, toestemming voor vergoeding vragen bij de zorgverzekeraar? Afhankelijk van de zorgverzekeraar zijn er 2 routes. Wij leggen deze routes hieronder uit:

Bent u verzekerd bij  ASR, Amersfoortse, Ditzo, ONVZ, ENO, VVAA, PNO, Salland, HollandZorg, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid, Stad Rotterdam, DSW, CZ, Ohra, Nationale Nederlanden Menzis of Anderzorg?

  Route 1

Bedenk eerst of u het alarm ook wilt als er geen recht is op vergoeding door de zorgverzekeraar. Dan stuurt u ons een bestelling voor het alarm en een medische indicatie van de huisarts. Client vult zelf de voorkant in van deze medische indicatie en vraagt uw huisarts de achterzijde in te vullen. Sommige zorgverzekeraars willen graag dat  hun eigen medische indicatie wordt gebruikt. Dit zijn CZOhra en Nationale Nederlanden. (U kunt hun medische indicaties downloaden door op de naam van uw zorgverzekeraar te klikken) U mag deze na het invullen door de huisarts terugsturen naar ons. Als client eerst wilt afwachten of hij of zij vergoeding krijgt zet u bij de vrije tekst op de bestelling: "pas installeren na goedkeuring medische indicatie". 

Wij beoordelen de medische indicatie dan zelf of dienen deze ter beoordeling in bij uw zorgverzekeraar. Wij vernemen het dan ook of er een machtiging wordt verstrekt. Bij goedkeuring mogen wij het leeuwendeel van de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Het overige deel is uw “eigen bijdrage voor het abonnement op de alarmcentrale”. Deze incasseren wij maandelijks automatisch van de bankrekening van client. 

 

 

Bent u verzekerd  bij een andere zorgverzekeraar?

  Route 2

Client bedenkt eerst of hij of zij  het alarm ook wil als er  geen recht is op vergoeding door de zorgverzekeraar. Dan stuurt u ons een bestelling voor het alarm en een medische indicatie van de huisarts. Client vult zelf de voorkant in van dit medisch indicatieformulier en vraagt vervolgens de huisarts de achterzijde in te vullen. U mag deze terugsturen naar ons. Als client eerst wil afwachten of hij of zij vergoeding krijgt zet u bij de vrije tekst op de bestelling: "pas installeren na goedkeuring medische indicatie".

Wij dienen de medische indicatie dan bij de zorgverzekeraar in ter beoordeling. Zo nodig verstrekken wij daarbij ook een offerte aan de zorgverzekeraar. Bij goedkeuring geven zij een machtiging af aan client. Als u heeft aangegeven dat er pas geinstalleerd mag worden na goedkeuring van de medische indicatie neemt client contact met ons op na ontvangst van die machtiging. Wij maken dan een installatie-afspraak met client. Wij verstrekken client maandelijks per email of jaarlijks op papier kostenoverzichten die u kunt gebruiken om de kosten te declareren.

Als client een restitutiepolis heeft is de vergoeding waarop client recht heeft vergelijkbaar met wanneer client een alarm afneemt bij een gecontracteerde leverancier. Als client een naturapolis heeft scheelt de hoogte van de vergoeding hooguit een paar euro per maand als client kiest voor ons in plaats van voor een gecontracteerde leverancier.