RSVO & zorgverzekeraars

Veel cliënten overwegen personenalarmering na een (bijna) val. Omdat het voor hen belangrijk is om snel hulp in te kunnen schakelen adviseren wij hen de vergoeding van de zorgverzekeraar niet leidend te laten zijn in hun beslissing.

Een personenalarmering kan gewoon worden geplaatst en tegelijk kan de route voor een eventuele vergoeding door de verzekeraar in gang worden gezet. Voor cliënten zijn er 3 routes naar vergoeding door een zorgverzekeraar. Welke route er gevolgd moet worden hangt af van de betrokken zorgverzekeraar.

Bij ASR, Amersfoortse,  Ditzo,  Avitae, Stad Rotterdam, DSW, Menzis of Anderzorg

  Route 1

De cliënt vraagt de huisarts een medische indicatie te schrijven met daarin de medische redenen waarom een personenalarm nodig is. De huisarts stuurt dat naar de zorgverzekeraar die dat beoordeelt. Bij goedkeuring geven zij een machtiging af. Meestal ontvangen wij hiervan ook een exemplaar. Wij nemen dan contact met de cliënt op met het verzoek het alarm bij ons te bestellen. Wij mogen dan het leeuwendeel van de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Het overige deel is de “eigen bijdrage”. Deze incasseren wij maandelijks automatisch van de bankrekening van de cliënt. Als de cliënt aanvullend verzekerd is kan deze de eigen bijdrage zelf declareren bij de zorgverzekeraar.

Bij ONVZ, ENO, VVAA, PNO, Salland, HollandZorg, ZorgDirect of Zorg en Zekerheid

  Route 2

De cliënt bestelt bij ons het alarm en verzoekt ons een blanco medisch indicatieformulier te sturen. De cliënt vult een deel van dit medisch indicatieformulier in en vraagt vervolgens de huisarts dat verder in te vullen en naar ons terug te sturen. Wij beoordelen deze medische indicatie namens de zorgverzekeraar en sturen de cliënt een brief waarin we meedelen of wij de medische indicatie wel of niet kunnen goedkeuren. Bij een goedkeuring mogen wij het leeuwendeel van de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Het overige deel is de “eigen bijdrage”. Deze incasseren wij maandelijks automatisch van de bankrekening van de cliënt. Als de cliënt aanvullend verzekerd is kan deze de eigen bijdrage zelf declareren bij de zorgverzekeraar.

 

Bij andere zorgverzekeraars

  Route 3

De cliënt vraagt de huisarts een medische indicatie te schrijven met daarin de medische redenen waarom een personenalarm nodig is. De huisarts stuurt dat naar de zorgverzekeraar die dat beoordeelt. Bij goedkeuring geven zij een machtiging af. De cliënt kan dan het alarm bij ons bestellen en ons vragen om een kostenoverzicht af te geven waarmee hij of zij de personenalarmering declareert bij de zorgverzekeraar. Dit kan maandelijks per e-mail of jaarlijks per brief. Als de cliënt een restitutiepolis heeft is de vergoeding waarop de cliënt recht heeft vergelijkbaar met wanneer de cliënt het alarm afneemt bij een gecontracteerde leverancier. Als de cliënt een naturapolis heeft scheelt de hoogte van de vergoeding hooguit een paar euro per maand als de cliënt kiest voor ons in plaats van voor een gecontracteerde leverancier. Als cliënten verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen wij namens hen vergoeding aanvragen op de website van Zilveren Kruis. Daarvoor hebben wij wel een medische indicatie van de huisarts nodig. De cliënt ontvangt dan bericht van Zilveren Kruis of de aanvraag is goedgekeurd.