Personenalarmering & leefstijlmonitoring

In de extramurale situatie kunnen onze cliënten uit drie soorten personenalarmering het alarm kiezen dat het beste bij hen past:
 

Het Vivago alarm

Het Vivago alarm is een alarmapparaat met slim polshorloge dat automatisch kan alarmeren bij inactiviteit die een half uur tot anderhalf uur langer duurt dan de normale periode van inactiviteit van die cliënt. Uiteraard kan de cliënt ook direct zelf alarmeren als dat nodig is. Dit alarm werkt in en om de woning en registreert activiteit van de cliënt, maar ook of de cliënt slaapt en beoordeelt het slaap/waak ritme en het welzijn. Ook veranderingen in mate van activiteit en ritmes van activiteit worden gemeten en geregistreerd. Veranderingen worden bijgehouden en gekwantificeerd zodat hierop preventief actie kan worden ondernomen. Zo kunnen bijvoorbeeld ook reacties op medicatiewijzigingen worden gemeten. Bij dit persoonlijke alarmsysteem kan een app worden geleverd zodat de familie of de thuiszorg eenvoudig inzicht heeft in bovengenoemde zaken. Daarnaast kan met de app worden gezien of het horloge wordt gedragen, of de cliënt thuis is en wat de alarmgeschiedenis is. Alle alarmen gaan via onze professionele alarmcentrale die eerst de loze alarmen eruit filtert voordat de (professionele) hulpverleners worden ingeschakeld. Hiervoor wordt de spreek/luisterverbinding gebruikt die het alarmapparaat tot stand brengt bij alarm. Wilt u dat de alarmmeldingen naar uw eigen alarmcentrale gaan? Ook dat is mogelijk.
In projecten en intramurale situaties kan dit alarm worden uitgebreid met:

  • deursensoren op alle soorten deuren (van koelkast tot buitendeur) ten behoeve van leefstijlmonitoring.

  • dwaaldetectie

  • alles wordt gecombineerd met de informatie van het polshorloge in de app voor de thuiszorg


Het mobiele alarm

Het mobiele alarm is een persoonlijk alarm dat werkt in heel Nederland en dus heel geschikt is voor cliënten dit nog vaak op pad gaan. Bij alarm kan de alarmcentrale precies zien waar de cliënt is via de in het alarm ingebouwde GPS. Zo kunnen de (professionele) hulpverleners naar de juiste plek worden gestuurd om hulp te verlenen. Ook als dat gewoon thuis is. Bij dit alarm kan een app voor de familie of de thuiszorg worden geleverd. Hiermee kan bij alarm de locatie van de cliënt worden bekeken en kan via Google maps eenvoudig naar de cliënt worden genavigeerd. Maar ook zonder alarm kan de cliënt worden gelokaliseerd via de alarmzender: de app laat altijd zien waar de alarmzender is. Bij alarm wordt een spreek/luisterverbinding tot stand gebracht met de alarmcentrale via de alarmzender. Zo is overal in Nederland direct contact mogelijk tussen de alarmcentrale en de cliënt. Ook als u wilt dat de alarmmeldingen naar uw eigen alarmcentrale gaan is dat mogelijk.


Het basis alarm

Het Basis alarm is een traditioneel alarm met een alarmzender in de vorm van een hals- of polszender. De cliënt kan in en om de woning snel hulp inroepen door zelf op de alarmknop te drukken. Deze alarmzender is spatwaterdicht, dus kan deze gewoon mee onder de douche. Bij alarm wordt een spreek/luisterverbinding tot stand gebracht met de professionele alarmcentrale via het alarmapparaat. Dit helpt voorkomen dat professionele hulpverleners worden ingeschakeld bij loos alarm. Bij projecten en in intramurale situaties is het mogelijk om te regelen dat de alarmen binnenkomen bij uw eigen alarmcentrale.
Het basis alarm kan worden uitgebreid met:

  • rookmelders